ตอนนี้กำลัง update สินค้าใหม่ๆอยู่ค่ะ

By iamlighting, เมษายน 3, 2010

ชื่อบริษัทขนส่ง

comments ไม่ให้ใส่ความเห็น
By iamlighting, มีนาคม 31, 2010

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

กาฬสินธ์ - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549

กาญจนบุรี – มังกรทองขนส่ง 028880634, 034649411

กำแพงเพชร - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

สุพรรณบุรี - สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637

ชลบุรี – พัทยา – พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207
พรจิตต์ขวานเพชร 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370
โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9

อุบลราชธานี – โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

อุดรธานี – เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

ฉะเชิงเทรา – พีแอลขนส่ง 02-6138655, 038824329, 0896767776

พิษณุโลก – พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329, 089676776
พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

ราชบุรี – ส.สมจิตร – 02-4103121

กาญจนบุรี – ส.สมจิตร 02-4103121

เชียงใหม่ – นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

เชียงราย – นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

ชัยนาท – สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087

ลพบุรี TL หรือ NTC

ลำพูน – นิ่มซีเส็ง 053-553854-6

ลำปาง – นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

พะเยา – นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

พังงา – โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

ศรีสะเกษ – สามมิตรขนส่ง 02-8880809

ขอนแก่น – เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

มหาสารคาม – เศรษฐอีสาน 043722199, 02-8874607
ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
วศรีบุญลือ 028880549,043711261
กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

มุกดาหาร – ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

ยโสธร – ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

ระนอง – ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184

พัทลุง – อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234

ภูเก็ต – เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7

สุราษฏร์ธานี – สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

สมทุรสาคร – ภาคกลางขนส่ง 0894478343, 0816168774,034711075,034714248

หาดใหญ่ – หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
- จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629

เลย – พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217

นครศรีธรรมราช – รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
- ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

ตรัง – ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
โกล้วนขนส่ง – 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898

ยะลา – ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7

ระยอง – ระยองพัฒนา 038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758

ร้อยเอ็ด – เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699

นครสวรรค์ – ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646

สุโขทัย – สุโขทัยขนส่ง 02-8880734, 0897685201, 08-96820145
พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303

อยุธยา – รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404

พิจิตร - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888

บุรีรัมย์ – ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
- ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925

ชุมพร – โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946

แพร่ – นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837

น่าน – 054710971, 02-8880837

สุรินทร์ - ม่งเส็งศกัดิชัย – 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086

เพชรบุรี – ชัยเจริญขนส่ง 028882074,032425119

มุกดาหาร – เจียเจ็งกี่ 02-8870109, 028870110

สระบุรี – สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318

จันทบุรี – สหมิตรเดินรถ – 022336282,022342524

สิงห์บุรี – แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403

กระบี่ – โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677

ประจวบคีรีขันธ์ - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
- ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ – สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง 16900-2220-4666 * เก็บค่าส่งต้นทาง
PS พี เอส ขนส่งด่วน ภาคกลาง ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,

หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435089-038-6016

081-341-6874

086-084-3842

PT พี ที ขนส่งด่วน ภาคกลาง อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี 089-038-6016 *  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
PL พวกแปดริ้วขนส่งด่วน ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,

แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,

บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,

คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,

สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,

บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-865502-215-1318
PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน ภาคกลาง สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,

หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373089-458-0574

081-198-7709

PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคกลาง บ้านโป่ง-กาญจนบุรี อ.เมือง,หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,

ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,

ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405085-100-6848
PR พี อาร์ คูเรีย ภาคกลาง สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,

พระพุทธบาท, วังม่วง

ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,

บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,

พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,

ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)

ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,

บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,

คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,

บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,

ตลาดพูนทรัพย์

02-613-888102-215-3373

02-613-8670

086-380-1458

ไพบูลย์ ขนส่ง ภาคกลาง โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,สระโบสถ์ กรุงเทพฯ085-127-6570

085-802-8612

081-851-5436

โคกสำโรง

036-441386

036-624536

081-851-5436

PL พี แอล ขนส่งด่วน ภาคกลางภาคเหนือ กรุงเทพฯ 02-214482002-2143921
แม่สอด 087-8474568
แพร่ 081-7079978
เพชรบูรณ์ 081-4742072
เลย 086-6672687
อุตรดิตถ์ 089-4619699
สุโขทัย 081-4754683
ตาก 086-9391525
กำแพงเพชร 089-6389972
พิษณุโลก 086-9392052
หนองตม 081-9713008081-3247087
พิจิตร 089-6441759
นครสวรรค์ 056-255012
ลาดยาว 086-5892907
ชัยนาท 089-7065616
อุทัยธานี 081-0441527
ราชบุรี 086-2069402
นครปฐม 081-4015975
บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัดhttp://www.nimseeseng.com/ ภาคเหนือ ทุกจังหวัด 0-2281-6218 * เก็บค่าส่งต้นทาง
หจก.ด่วนเหนือ 2543 ภาคเหนือ เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,

สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,

พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3
สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โกhttp://www.siamfirst.co.th/ ภาคเหนือ ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,

แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,

แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,

เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-702-6330411 * เก็บค่าส่งต้นทาง
พัฒนาเอ็กซ์เพลส ภาตใต้ หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก สาขากรุงเทพฯ02-223-3831

081-089-2988

สาขาหาดใหญ่

074-232281

089-735-8924

ผู้จัดการ

081-189-5757

หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,

ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,

อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,

โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,

สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-584602-219-3180

02-214-4341

081-408-3196

081-668-2799

หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,

ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,

สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-395402-216-5845
CN ขนส่งด่วน ภาคตะวันออก ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง 02-214-5065086-386-3797
P.P. ขนส่ง ภาคตะวันออก บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,

ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092085-092-2019

086-357-8767

กรุงเทพฯ

02-2161685

พรอำนวยขนส่ง ภาคตะวันออก จันทบุรี, สระแก้ว สำนักงานใหญ่039-381113

039-421579

รองเมือง

02-2143654

พุทธมณฑล สาย 2

02-28874630

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)http://www.ntc.co.th/ ภาคตะวันออก สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง) ผู้จัดการ : คุณกำธร038-799508

038-798367

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด) ผู้จัดการ : คุณเสรี038-966722

086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด) ผู้จัดการ : คุณนารี081-723-1860

086-315-563(ตราด)

039-302948

089-247-9049

ภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่-ลำพูน ผู้จัดการ : คุณสมจิต053-302035

053-302365

053-302373

ต่อ 107,108

สาขาลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร054-317119

086-075-8333

084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา) ผู้จัดการ : คุณวิลัย054-614101

084-150-5718

084-609-8798

087-179-6329

084-170-7449

สาขาเชียงราย ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์053-700585

04-1737654

09-2645684

06-6700065

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย) ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา055-403409

084-137-5893

087-847-1202

087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์) ผู้จัดการ : คุณสุรชัย055-246135

089-045-2267

081-532-7289

081-584-7668

สาขานครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์056-334260

086-718-2597

081-799-1113

ภาคอีสาน สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ) ผู้จัดการ : คุณสมชาย044-928816

081-879-4245

089-844-7204

081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม) ผู้จัดการ : คุณศุภโชค043-393407

043-393991-2

087-224-6154

087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู) ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ042-204900

042-290271

สาขาหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์042-464936

081-263-3690

089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม) ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272086-716-9725

086-636-8063

087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์) ผู้จัดการ :  คุณศรันร์044-512681

081-173-2655

086-718-0553

สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร) ผู้จัดการ :  คุณบุดดี045-634095

081-549-6309

081-725-0379

087-961-7018

081-579-9536(ยโสธร)

สาขาอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง045-317153

081-470-0636

081-878-1156

089-627-3984

สาขามุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณสมไทย042-631197

081-320-4689

081-739-6947

089-279-0871(รถส่งของ)

P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคอีสาน โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 083-797-1407083-917-5585

085-410-6579

085-328-6820

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง ภาคอีสาน บุรีรัมย์-นางรอง 083-124-4748 * เก็บค่าส่งต้นทาง

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759

P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง

CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963

NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5

TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111

IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506

กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358

HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105

ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420

SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

ส่วนเรื่องค่าส่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น สามารถโทรสอบถามกับบริษัทได้โดยตรงค่ะ