แจ้งการชำระเงิน

By iamlighting, สิงหาคม 8, 2009

วิธีการแจ้งการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธีค่ะ
วิธีที่ 1. โทรศัพท์แจ้งมาที่ หมายเลข 02-5873723/088-2787110
วิธีที่ 2. กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โดยระบุเลขที่ใบเสนอราคา (ซึ่งได้จากอีเมล์ที่ส่งจากทางร้านไอแอมไลท์ติ้งส์ค่ะ) และกรอกรายละเอียดในช่องอื่นๆ ให้ครบถ้วน

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าท่านจะได้รับสินค้า

เลขที่ใบเสนอราคา | OOQ52080001

ชื่อ นามสกุล

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

ธนาคารที่โอนเข้า

วันที่โอน | dd/MM/yy

เวลาที่โอน | 14.00 น.

จำนวนเงินที่โอน | 1,000 บาท

Comments are closed